Toán Lớp 6: trống: ==-.. của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.

Toán Lớp 6: trống: ………………………… của hai hay nhiều số là
số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các
số đó.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: trống: ==-.. của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.”

 1. Giải đáp:
  Ước chung lớn nhất 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó

 2. Đề bài: ………..của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó. (Điền vào chỗ trống.
  Giải đáp:
  Số lớn nhất trong tập hợp ước chung của hai hay nhiều số => ước chung lớn nhất.
  => Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó. 

Viết một bình luận