Toán Lớp 8: Cho tam giác abc nhọn. Gọi M là trung điểm của AB. Đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N, đường thẳng qua B và song song

Toán Lớp 8: Cho tam giác abc nhọn. Gọi M là trung điểm của AB. Đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N, đường thẳng qua B và song song với AC cắt đường thẳng MN tại D.
a) Chứng minh tứ giác BCND là hình bình hành
b) Vẽ đường cao AH của . Lấy điểm K sao cho N là trung điểm của HK.
Chứng minh tứ giác AHCK là hình chữ nhật.
c) Chứng minh tứ giác BHND là hình thang cân.
d) Đường thẳng qua N và song song với HM cắt đường thẳng DK tại E. Chứng minh de=2ek
phần c vs phần d thôi ah

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho tam giác abc nhọn. Gọi M là trung điểm của AB. Đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N, đường thẳng qua B và song song”

 1.  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Trường hợp 1: cạnh – cạnh – cạnh: Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

  b) Trường hợp 2: cạnh – góc – cạnh: Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

  c) Trường hợp 3: góc – cạnh – góc: Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

  Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

  Trường hợp cạnh cạnh cạnh

  + Xét ∆ABC và ∆DFE có:

  AB = DF (gt)

  AC = DE (gt)

  BC = EF (gt)

  Suy ra ∆ABC = ∆DFE (c – c – c)

Viết một bình luận