Toán Lớp 7: Cho tam giác MNP Nhọn, gọi I là trung điểm của NP. Trên tia đối của tia IM lấy điểm E sao cho MI=IE. Chứng minh: a)Chứng minh MNI=EIP b

Toán Lớp 7: Cho tam giác MNP Nhọn, gọi I là trung điểm của NP. Trên tia đối của tia IM lấy điểm E sao cho MI=IE. Chứng minh:
a)Chứng minh MNI=EIP
b)Chứng minh MN//PE
c)Chứng minh NE=MP

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho tam giác MNP Nhọn, gọi I là trung điểm của NP. Trên tia đối của tia IM lấy điểm E sao cho MI=IE. Chứng minh: a)Chứng minh MNI=EIP b”

 1. Giải đáp:
  a) $\triangle MNI=\triangle EPI$
  b) $MN//PE$
  c) $NE=MP$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  Xét $\triangle MNI$ và $\triangle EPI$:
  $MI=EI$ (gt)
  $\widehat{MIN}=\widehat{EIP}$ (đối đỉnh)
  $NI=PI$ (gt)
  $\to \triangle MNI=\triangle EPI$ (c.g.c)
  b)
  $\triangle MNI=\triangle EPI$ (cmt)
  $\to \widehat{NMI}=\widehat{PEI}$ (2 góc tương ứng)
  Mà 2 góc này nằm ở vị trí so le trong
  $\to MN//PE$
  c)
  Xét $\triangle MIP$ và $\triangle EIN$:
  $MI=EI$ (gt)
  $\widehat{MIP}=\widehat{EIN}$ (đối đỉnh)
  $IP=IN$ (gt)
  $\to \triangle MIP=\triangle EIN$ (c.g.c)
  $\to MP=EN$ (2 cạnh tương ứng)

  toan-lop-7-cho-tam-giac-mnp-nhon-goi-i-la-trung-diem-cua-np-tren-tia-doi-cua-tia-im-lay-diem-e-s

Viết một bình luận