Toán Lớp 7: 1../.cho tỉ lệ ngịch với x theo hệ số tỉ lệ B thì hỏi x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ nào 2../. cho x và y là 2 đại lượng tỉ lệ

Toán Lớp 7: 1../.cho tỉ lệ ngịch với x theo hệ số tỉ lệ B thì hỏi x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ nào
2../. cho x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận với nhau biết x=3 hệ số tỉ lệ = 5 hỏi y bẳng bn

0 bình luận về “Toán Lớp 7: 1../.cho tỉ lệ ngịch với x theo hệ số tỉ lệ B thì hỏi x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ nào 2../. cho x và y là 2 đại lượng tỉ lệ”

Viết một bình luận