Toán Lớp 6: Phát biểu nào dưới đây là đúng? A. Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình chữ nhật. C. Mỗi đường thẳng đi qua trung điểm của ha

Toán Lớp 6: Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình chữ nhật.
C. Mỗi đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối diện là trục đối xứng của hình thoi.
D. Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình bình hành.
B. Mỗi đường thẳng đi qua tâm một đường tròn là trục đối xứng của hình tròn.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Phát biểu nào dưới đây là đúng? A. Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình chữ nhật. C. Mỗi đường thẳng đi qua trung điểm của ha”

 1. Giải đáp:B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  +Trục đối xứng của hình chữ nhật là hai đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối nhauDo đó A sai.
  +Mỗi đường thẳng đi qua tâm một đường tròn là trục đối xứng của hình tròn. Do đó B đúng. +Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình thoi.Do đó C sai.
  +Hình bình hành không có trục đối xứng. Do đó D sai.
  Chọn B

  Trả lời
 2. $#Chaeyoungah$
  Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Phát biểu nào dưới đây là đúng?
  A. Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình chữ nhật.
  C. Mỗi đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối diện là trục đối xứng của hình thoi. D
  . Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình bình hành.
  B. Mỗi đường thẳng đi qua tâm một đường tròn là trục đối xứng của hình tròn.
  => Chọn B
  => Vì Mỗi đường thẳng đi qua tâm một đường tròn là trục đối xứng của hình tròn.

  Trả lời

Viết một bình luận