Toán Lớp 3: Mọi người cho tôi hỏi này làm sao X +2=12 Cảm ơn rất nhiều

Toán Lớp 3: Mọi người cho tôi hỏi này làm sao
X +2=12
Cảm ơn rất nhiều

0 bình luận về “Toán Lớp 3: Mọi người cho tôi hỏi này làm sao X +2=12 Cảm ơn rất nhiều”

Viết một bình luận