Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Nhà bác hà dự định trồng 45 cây cam,tính ra còn 1/9 số cây cam chưa trồng.hỏi nhà bác hà còn bao nhiêu cây cam.

Toán Lớp 3: Nhà bác hà dự định trồng 45 cây cam,tính ra còn 1/9 số cây cam chưa trồng.hỏi nhà bác hà còn bao nhiêu cây cam.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: 40 cây
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số cây cam chưa trồng là:
          45 : 9 = 5 ( cây )
  Bác còn lại số cây là:
           45 – 5 = 40
                   Đáp số: 40 cây.
   

 2. Giải đáp:
   40 cây cam
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số cây cam mà bác Hà chưa trồng là:
       45:9×1=5(cây)
  Bác Hà đã trồng được số cây cam là:
        45-5=40(cây)
           Đáp số:40 cây cam.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )