Toán Lớp 6: nếu x+8=13 thì x có mấy nét. Anh cj hộ em ạ!

Toán Lớp 6: nếu x+8=13 thì x có mấy nét. Anh cj hộ em ạ!

TRẢ LỜI

Viết một bình luận