Toán Lớp 6: Một mảnh đất trống công viên hình chữ nhật có chiều dài 16m và chiều rộng bằng nửa chiều dài người ta dự định là một dân hoa bên trong

Toán Lớp 6: Một mảnh đất trống công viên hình chữ nhật có chiều dài 16m và chiều rộng bằng nửa chiều dài người ta dự định là một dân hoa bên trong mảnh đất đó có hình thôi như hình bên còn lại sẽ trồng hoa hồng đều mỗi mét vuông trồng được bốn cây hoa hồng hỏi cần bao nhiêu cây hoa hồng để chung hết phần đất còn lại đó ?
Cứu em vs mn ơi:<

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:16 cây
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  chiều rộng của mảnh vườn là:
     16:2=8<m>
  diện tích cả mảnh vườn HCN là:
      16.8=128
  diện tích hình thoi là:
      <16.8>: 2 =64<m2>
  diện tích phàn đất để trồng hoa là:
        128 trừ 64=64<m2>
  số cây hoa hồng cần có là:
          64:4 = 16 <cây>
  anhminh9103
  hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận