Toán Lớp 6: Một mảnh đất trống công viên hình chữ nhật có chiều dài 16m và chiều rộng bằng nửa chiều dài người ta dự định là một dân hoa bên trong

By Thanh Hương

Toán Lớp 6: Một mảnh đất trống công viên hình chữ nhật có chiều dài 16m và chiều rộng bằng nửa chiều dài người ta dự định là một dân hoa bên trong mảnh đất đó có hình thôi như hình bên còn lại sẽ trồng hoa hồng đều mỗi mét vuông trồng được bốn cây hoa hồng hỏi cần bao nhiêu cây hoa hồng để chung hết phần đất còn lại đó ?
Cứu em vs mn ơi:<
Viết một bình luận