Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho phương trình x^2-(3m-1)x+2m^2-m=0 a) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 thoả mãn x1=(x2)^2 GIÚP MÌNH GẤP VỚI HỨ

Toán Lớp 9: Cho phương trình x^2-(3m-1)x+2m^2-m=0
a) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 thoả mãn x1=(x2)^2
GIÚP MÌNH GẤP VỚI HỨA VOTE 5 SAO

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:

    toan-lop-9-cho-phuong-trinh-2-3m-1-2m-2-m-0-a-tim-m-de-phuong-trinh-co-2-nghiem-phan-biet-1-2-th

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )