Toán Lớp 9: Cho phương trình x^2-(3m-1)x+2m^2-m=0 a) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 thoả mãn x1=(x2)^2 GIÚP MÌNH GẤP VỚI HỨ

Toán Lớp 9: Cho phương trình x^2-(3m-1)x+2m^2-m=0
a) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 thoả mãn x1=(x2)^2
GIÚP MÌNH GẤP VỚI HỨA VOTE 5 SAO

TRẢ LỜI

Viết một bình luận