Toán Lớp 6: Trong các số sau: 1;3;5;7;9 Số nào không thuộc trong nhóm các số trên, hãy cho biết và vì sao?

Toán Lớp 6: Trong các số sau: 1;3;5;7;9
Số nào không thuộc trong nhóm các số trên, hãy cho biết và vì sao?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:mình gửi bạn
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    số 9 và 1 ko thuộc nhóm trên vì;
  -Số 9 là hợp số
  -Số 1 ko phải là hợp số cũng ko phải là số nguyên tố
  Mà số 3;5;7 đều là nguyên tố nên:
  Số 1 và 9 ko thuộc nhóm trên.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trong các số sau: 1;3;5;7;9
    → Số không thuộc nhóm các số trên là: 5
  Vì các số còn lại là số lẻ, còn số 5 là số chẵn.

  Trả lời

Viết một bình luận