Toán Lớp 6: Trong các số sau: 1;3;5;7;9 Số nào không thuộc trong nhóm các số trên, hãy cho biết và vì sao?

By Diệu Hằng

Toán Lớp 6: Trong các số sau: 1;3;5;7;9
Số nào không thuộc trong nhóm các số trên, hãy cho biết và vì sao?
Viết một bình luận