Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một con ốc sên leo lên 2 cái cây cao 8m. Trong mỗi ngày (24 giờ), 12 giờ đầu ốc sên leo lên đc 3m, rồi 12 giờ sau nó lại tụt xuống 2m.

Toán Lớp 6: Một con ốc sên leo lên 2 cái cây cao 8m. Trong mỗi ngày (24 giờ), 12 giờ đầu ốc sên leo lên đc 3m, rồi 12 giờ sau nó lại tụt xuống 2m. Quy ước quẵng đường mà ốc sên leo lên là 3m là 3m, quãng đường ốc sên tụt xuống 2m là -2m. Hỏi sau bao nhiêu h thì ốc sên chạm đến ngọn cây? Biết rằng lúc 0 h ốc sên ở gốc cây và bắt đầu leo lên (nhanh nhé mọi ng)

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Quãng đường mà ốc sên leo được trong một ngày (24 giờ) được biểu thị bằng phép tính là: 
  3 + (– 2)       (m)
  Quãng đường mà ốc sên leo được trong 2 ngày được biểu thị bằng phép tính là: 
  [3 + (– 2)] . 2         (m)
  b) Sau 5 ngày, ốc sên leo được số m là: 
  [3 + (– 2)] . 5 = 5 (m) 
  c) Vì cây cao 8 m nên số giờ để ốc sên leo được 8 m chính là số giờ ốc sên chạm đến ngọn cây. 
  Trong mỗi ngày, 12 giờ đầu tiên ốc sên leo được 3m, rồi 12 giờ sau nó lại tụt xuống 2m.
  Vậy sau 1 ngày (24 giờ) ốc sên sẽ leo được 1 m
  Đến hết ngày thứ 7 (7 . 24 = 168 giờ) ốc sên leo được: 1 . 7 = 7 (m)
  Sang ngày thứ 8, 12 giờ đầu ốc sên leo được 3 m, mà ốc sên chỉ cần leo thêm 1 m nữa là được 8 m (chạm tới ngọn cây). Thời gian để ốc sên leo được thêm 1 m nữa là: 12 : 3 = 4 (giờ)
     XCTLHN

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bảo Anh