Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho góc nhọn xOy nhọn. Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B, trên tia Oy lấy 2 điểm C và D sao cho OA=OC, OB=OD a) Chứng minh rằng tam giác OA

Toán Lớp 7: Cho góc nhọn xOy nhọn. Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B, trên tia Oy lấy 2 điểm C và D sao cho OA=OC, OB=OD
a) Chứng minh rằng tam giác OAD= tam giác OCB
b) Gọi I là giao điểm của đoạn thẳng AD và đoạn thẳng BC.Chứng minh IB=ID
c) Chứng minh OI là tia phân giác của góc xOy
Giúp e vs ak e đag cần gấp

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết
    a) Xét ΔAOD và ΔCOB có:
    OA = OC ( gt ); ^AOD = ^COB ; OD = OB ( gt )
    => ΔAOD = ΔCOB ( c. g. c) (1)
     

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thúy Mai