Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: mấy bạn ơi cho mình hỏi cách phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố bằng máy tính nha trả lời nhanh và chính xác nhất mình vote nha .

Toán Lớp 6: mấy bạn ơi cho mình hỏi cách phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố bằng máy tính nha trả lời nhanh và chính xác nhất mình vote nha .

Comments ( 2 )

 1. bạn nhập số bạn muốn phân tích vào máy tính
  nhấn dấu =
  sau đó bạn nhìn trên hàng phím có dấu $^{o}$ ‘ ” 
  bạn nhấn phím shift trên cùng bên trái kèm phím $^{o}$ ‘ ” là phân tích được 

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bước 1: Ấn số đó rồi ấn =.
  Bước 2: Ấn Shift, sau đó ấn vào nút có cái kí hiệu . , , , có chữ FACT [B].

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai