Toán Lớp 6: mấy bạn ơi cho mình hỏi cách phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố bằng máy tính nha trả lời nhanh và chính xác nhất mình vote nha .

By Mai

Toán Lớp 6: mấy bạn ơi cho mình hỏi cách phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố bằng máy tính nha trả lời nhanh và chính xác nhất mình vote nha .

0 bình luận về “Toán Lớp 6: mấy bạn ơi cho mình hỏi cách phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố bằng máy tính nha trả lời nhanh và chính xác nhất mình vote nha .”

  1. bạn nhập số bạn muốn phân tích vào máy tính
    nhấn dấu =
    sau đó bạn nhìn trên hàng phím có dấu $^{o}$ ‘ ” 
    bạn nhấn phím shift trên cùng bên trái kèm phím $^{o}$ ‘ ” là phân tích được 

    Trả lời

Viết một bình luận