Toán Lớp 6: Giúp mik nha mn ơiiiii : Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oa.Vẽ 2 tia Ob và Oc sao cho aOb= 60 ; aOc=120. Vẽ tia Od sao cho t

Toán Lớp 6: Giúp mik nha mn ơiiiii :
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oa.Vẽ 2 tia Ob và Oc sao cho aOb= 60 ; aOc=120.
Vẽ tia Od sao cho tia Oc là tia Phân giác của bOd.Chứng minh Oa và Od là 2 tia đối nhau.
Không cần vẽ hình đâu chỉ cần lời giải thôii…!

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Giúp mik nha mn ơiiiii : Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oa.Vẽ 2 tia Ob và Oc sao cho aOb= 60 ; aOc=120. Vẽ tia Od sao cho t”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)Trên cùng 1 nửa mp bờ Oa, vì hat\{aOb}<hat\{aOc}(60^0<  120^0) nên  tia Ob nằm giữa 2 tia Oa, Oc
  =>hat\{aOb}+hat\{bOc}=hat\{aOc}
       60^0+ hat\{bOc}= 120^0
                    hat\{bOc}= 120^0- 60^0
                    hat\{bOc}= 60^0
  Vì tia Oc là tia phân giác của hat\{bOd} nên:
  hat\{bOc}=hat\{cOd}
  Mà hat\{bOc}= 60^0 nên hat\{cOd}=  60^0
  Ta có:
  hat\{bOc}+hat\{cOd}=hat\{bOd}
  60^0+ 60^0=hat\{bOd}
  hat\{bOd}=   120^0
  Ta có:
  hat\{aOb} và hat\{bOd} là 2 góc kề bù 
  =>hat\{aOb}+hat\{bOd}= 180^0
       (60^0+ 120^0= 180^0)
  Mà hat\{aOb}+hat\{bOd}= hat\{aOd}=  180^0
  Vì hat\{aOd}= 180^0
  =>hat\{aOd} là góc bẹt
  => hat\{aOd} được tạo bởi 2 tia đối nhau: Oa và Od
  Vậy Oa và Od là 2 tia đối nhau

 2. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oa , vì \hat{aOb} < \hat{aOc} ( 60^o < 120^o) nên tia Ob nằm giữa 2 tia Oa và Oc
  ⇒\hat{aOb} + \hat{cOb}= \hat{aOc}
         60^o     + \hat{cOb}= 120^o
                              \hat{cOb}= 120^o – 60^o
                            \hat{cOb}= 60^o
  Để tia Oc là tia phân giác của \hat{bOd} thì \hat{bOd} = \hat{cOd} . 2 = 60^o . 2 = 120^o
  ⇒\hat{bOd} = 120^o
  Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oa , vì \hat{aOb} < \hat{bOd} ( 60^o < 120^o) nên tia Ob nằm giữa 2 tia Oa và Od
  ⇒\hat{aOb} + \hat{bOd}= \hat{aOd}
            60^o + 120^o =\hat{aOd}
             180^o              =\hat{aOd}
  Vì \hat{aOd} = 180^o mà 180^o là góc bẹt nên \hat{aOd}  là góc bẹt
  ⇒ Tia Oa và Od đối nhau

Viết một bình luận