Toán Lớp 5: một vườn cây có 120 cây cam. số cay cam chiếm 40 phần trăm tổng số cây trong vườn.tính tổng số cây trong vườn

Toán Lớp 5: một vườn cây có 120 cây cam. số cay cam chiếm 40 phần trăm tổng số cây trong vườn.tính tổng số cây trong vườn

0 bình luận về “Toán Lớp 5: một vườn cây có 120 cây cam. số cay cam chiếm 40 phần trăm tổng số cây trong vườn.tính tổng số cây trong vườn”

Viết một bình luận