Toán Lớp 6: Bài 1 Quy đồng mẫu các phân số sau a,36/64 và -12/81 b,14/13 và 4/-23 c,-13/30 và 21/-40 d,-24/-54 và 37/-180 Bài 2 Quy đồng mẫu 3 phân

By Ðan Khanh

Toán Lớp 6: Bài 1 Quy đồng mẫu các phân số sau
a,36/64 và -12/81
b,14/13 và 4/-23
c,-13/30 và 21/-40
d,-24/-54 và 37/-180
Bài 2 Quy đồng mẫu 3 phân số
a,15/-50, 7/10 và 24/-20
b,7/-8, -3/-9 và 14/17
Làm hộ mình theo cách lớp 6 nhé
Viết một bình luận