Toán Lớp 4: Hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng .Nếu chiều rộng 20 mét thì hình chữ nhật trở thành hình vuông .Tính diện tích hình chữ n

By Mỹ anh

Toán Lớp 4: Hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng .Nếu chiều rộng 20 mét thì hình chữ nhật trở thành hình vuông .Tính diện tích hình chữ nhật
Viết một bình luận