Toán Lớp 4: Hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng .Nếu chiều rộng 20 mét thì hình chữ nhật trở thành hình vuông .Tính diện tích hình chữ n

Toán Lớp 4: Hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng .Nếu chiều rộng 20 mét thì hình chữ nhật trở thành hình vuông .Tính diện tích hình chữ nhật

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng .Nếu chiều rộng 20 mét thì hình chữ nhật trở thành hình vuông .Tính diện tích hình chữ n”

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nếu tăng chiều rộng 20M thì hình chữ nhật trở thành hình vuông nên chiều dài hơn chiều rộng 20M 
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  3-2=1 (phần)
  Chiều rộng hình chữ nhật là:
  Chiều dài hình chữ nhật là:
  )
  Diện tích hình chữ nhật là:
   

 2. Nếu tăng chiều rộng 20  m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông nên chiều dài hơn chiều rộng 20  m
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  3 – 2 = 1 (phần)
  Chiều rộng hình chữ nhật là:
  20 : 1 × 2 = 40  (m)
  Chiều dài hình chữ nhật là:
  40 + 20 = 60  (m)
  Diện tích hình chữ nhật là:
  60 × 40 = 2400  (m^2)
  Đáp số: 2400  m^2

Viết một bình luận