Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: : Để lát nền một căn phòng học hinh chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh là 20 cm. a) Hỏi cần bao nhiêu viên gạch đ

Toán Lớp 6: : Để lát nền một căn phòng học hinh chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh là 20 cm.
a) Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền phòng học đó, biết rằng nền phòng học có chiều rộng 5 m, chiều dài 8 m và phần gạch vữa không đáng kể?
b) Nếu một viên gạch giá 12 000 đồng và tiền công trả cho một m2 là 50 000 đồng. Số tiền phải trả cho tiền lát hết căn phòng là bao nhiêu tiền?

Comments ( 2 )

 1. a, Diện tích căn phòng là:
      5 xx 8 = 40 (m^2)
  Diện tích một viên gạch là:
      20 xx 20 = 400 (cm^2)
  Đổi 400 cm^2 = 0,04 m^2
  Cần số viên gạch để lát kín căn phòng là:
      40 : 0,04 = 1000 (viên gạch)
   b, Số tiền mua gạch phải trả là:
          12000 xx 1000 = 12000000 (đồng)
  Số tiền công phải trả là:
       50000 xx 40 = 2000000 (đồng)
  Phải trả tất cả số tiền là:
       12000000 + 2000000 = 14000000 (đồng)

 2.  Bài giải
  a) Diện tích của nền phòng học đó là :
  8 . 5 = 40 (m²)
  Diện tích 1 viên gạch men là :
  20 . 20 = 400 (cm²) = 0,04m²
  Cần số viên gạch để lát kín nền phòng học là :
  40 : 0,04 = 1000 (viên)
  b) Số tiền của 1000 viên gạch là :
  12 . 1000 = 12.000 (nghìn đồng) = 12.000.000 đồng
  Tiền công trả cho 40 m² là :
  50 . 40 = 2000 (nghìn đồng) = 2.000.000 đồng
  Số tiền phải trả cho tiền lát hết căn phòng là :
  12.000.000 + 2.000.000 = 14.000.000 (đồng)
  Đáp số : a) 1000 viên ; b) 14 . 000 . 000 đồng
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )