Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC ( AB < AC ), đường cao AK. Gọi D,E,F theo thứ tự là trung điểm của AB, AC , BC a. Tứ giác BD EF là hình gì? Vì sao? b.

By Thu Ánh

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC ( AB < AC ), đường cao AK. Gọi D,E,F theo thứ tự là trung điểm của AB, AC , BC a. Tứ giác BD EF là hình gì? Vì sao? b. Chứng minh tứ giác DEFK là hình thang cân c. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC,M,N,P theo thứ tự là trung điểm của HA,HB ,HC. Chứng minh các đoạn thẳng MF, NE,PD bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn.

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC ( AB < AC ), đường cao AK. Gọi D,E,F theo thứ tự là trung điểm của AB, AC , BC a. Tứ giác BD EF là hình gì? Vì sao? b.”

Viết một bình luận