Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Có 6 điểm trên một đường tròn. Có bao nhiêu tứ giác có thể được tạo thành bằng cách nối 4 điểm bất kỳ trên đường tròn?

Toán Lớp 6: Có 6 điểm trên một đường tròn. Có bao nhiêu tứ giác có thể được tạo thành bằng cách nối 4 điểm bất kỳ trên đường tròn?

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Dùng công thức tổ hợp
                             4    
  Số tứ giác là :  C     =6! : 4! : 2!=15
                             6
                        

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )