Toán Lớp 6: Có 6 điểm trên một đường tròn. Có bao nhiêu tứ giác có thể được tạo thành bằng cách nối 4 điểm bất kỳ trên đường tròn?

By Phước Bình

Toán Lớp 6: Có 6 điểm trên một đường tròn. Có bao nhiêu tứ giác có thể được tạo thành bằng cách nối 4 điểm bất kỳ trên đường tròn?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Có 6 điểm trên một đường tròn. Có bao nhiêu tứ giác có thể được tạo thành bằng cách nối 4 điểm bất kỳ trên đường tròn?”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Dùng công thức tổ hợp
                             4    
  Số tứ giác là :  C     =6! : 4! : 2!=15
                             6
                        

  Trả lời

Viết một bình luận