Toán Lớp 9: Cho đường tròn tâm O bán kính R và 1 điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho OA = 2R . Vẽ 2 tiếp tuyến AB với (O) . Gọi BH là đường cao của

By Uyên Thi

Toán Lớp 9: Cho đường tròn tâm O bán kính R và 1 điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho OA = 2R . Vẽ 2 tiếp tuyến AB với (O) . Gọi BH là đường cao của tam giác ABO . BH cắt (O) tại O . Chứng minh:
a) AC là tiếp điểm của (O).
b) chứng minh OA là trung trực của BC

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho đường tròn tâm O bán kính R và 1 điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho OA = 2R . Vẽ 2 tiếp tuyến AB với (O) . Gọi BH là đường cao của”

Viết một bình luận