Toán Lớp 5: Tính chu vi và diện tích biết : Hình chữ nhật có chiều dài là 8,2m và chiều rộng 6,5m

By Trang Ðài

Toán Lớp 5: Tính chu vi và diện tích biết : Hình chữ nhật có chiều dài là 8,2m và chiều rộng 6,5m

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Tính chu vi và diện tích biết : Hình chữ nhật có chiều dài là 8,2m và chiều rộng 6,5m”

 1.     Chu vi hình chữ nhật đó là :
        ( 8,2 + 6,5 ) xx 2 = 29,4 ( m )
      Diện tích hình chữ nhật đó là :
        8,2 xx 6,5 = 53,3 ( m^2 )
                     Đáp số : Chu vi : 29,4 m .
                                     Diện tích : 53,3 m^2 .

  Trả lời

Viết một bình luận