Toán Lớp 6: Người ta cho rằng số abab (có gạch trên đầu) có 4 chữ số có 6 thừa số. Giá trị nhỏ nhất có thể có của abab (có gạch trên đầu) là bao nh

By Hoàng Hà

Toán Lớp 6: Người ta cho rằng số abab (có gạch trên đầu) có 4 chữ số có 6 thừa số. Giá trị nhỏ nhất có thể có của abab (có gạch trên đầu) là bao nhiêu?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Người ta cho rằng số abab (có gạch trên đầu) có 4 chữ số có 6 thừa số. Giá trị nhỏ nhất có thể có của abab (có gạch trên đầu) là bao nh”

Viết một bình luận