Toán Lớp 5: Kho thứ 1 chứa 345,5 tấn gạo . Kho thứ 2 chứa ít hơn kho thứ 1 là 72,6 tấn gạo . Hỏi cả 2 kho chứa bao nhiêu tấn gạo ?

By Huyền Linh

Toán Lớp 5: Kho thứ 1 chứa 345,5 tấn gạo . Kho thứ 2 chứa ít hơn kho thứ 1 là 72,6 tấn gạo . Hỏi cả 2 kho chứa bao nhiêu tấn gạo ?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Kho thứ 1 chứa 345,5 tấn gạo . Kho thứ 2 chứa ít hơn kho thứ 1 là 72,6 tấn gạo . Hỏi cả 2 kho chứa bao nhiêu tấn gạo ?”

 1. Giải đáp:
  text{ 618,4 tấn}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  text{Hai kho chứa số tấn gạo là:}
            (345,5-72,6)+345,5=618,4 (tấn)
                  text{Đáp số : 618,4 tấn}

  Trả lời

Viết một bình luận