Toán Lớp 6: Cho đa thức Q(x): =7x^2-7x+12 có mấy hạng tử:

Toán Lớp 6: Cho đa thức Q(x): =7x^2-7x+12 có mấy hạng tử:

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Cho đa thức Q(x): =7x^2-7x+12 có mấy hạng tử:”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đa thức Q(x): =7x^2-7x+12 có 3 hạng tử:
  – 7x^2
  – -7x
  – 12
  (Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó)

Viết một bình luận