Toán Lớp 6: Chữ số tận cùng của số 3^40 là A.0 B.2 C.1 D.9 GIẢI THÍCH CHI TIẾT Ạ

Toán Lớp 6: Chữ số tận cùng của số 3^40 là
A.0 B.2 C.1 D.9
GIẢI THÍCH CHI TIẾT Ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Chữ số tận cùng của số 3^40 là A.0 B.2 C.1 D.9 GIẢI THÍCH CHI TIẾT Ạ”

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  3^40

  = 3^20 . 3^20

  = 3^10 . 3^10 . 3^10 . 3^10

  = 3^5 . 3^5 . … . 3^5     (8 số 3^5)

  Mà 3^5 = 243

  ⇒ 243^8

  ⇔ 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3

  = 9 . 9 . 9 . 9

  = 81 . 81

  = Đuôi 1

  ⇒ 3^40 có chữ số tận cùng là 1

  ⇒ C

Viết một bình luận