Toán Lớp 8: Phân tíchđa thứcthành nhân tử a/x^ 3 -2x^ 2 +x-xy^ 2 ;

Toán Lớp 8: Phân tíchđa thứcthành nhân tử
a/x^ 3 -2x^ 2 +x-xy^ 2 ;

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Phân tíchđa thứcthành nhân tử a/x^ 3 -2x^ 2 +x-xy^ 2 ;”

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  a, x^3 – 2x^2 + x – xy^2
  = x(x^2 – 2x + 1 – y^2)
  = x[ (x – 1)^2 – y^2]
  = x(x – 1 – y)(x – 1 + y)
  HĐT : (a – b)^2 = a^2 – 2ab + b^2
            a^2 – b^2 = (a – b)(a + b)
   

Viết một bình luận