Toán Lớp 6: các bạn ơi giúp mình với bài 1 : Tính tổng a) S1= 1+2+3+…+999 các bạn ơi nhanh lên mình cần gấp

By Ngọc Quý

Toán Lớp 6: các bạn ơi giúp mình với
bài 1 : Tính tổng
a) S1= 1+2+3+…+999
các bạn ơi nhanh lên mình cần gấp
Viết một bình luận