Toán Lớp 6: các bạn ơi giúp mình với bài 1 : Tính tổng a) S1= 1+2+3+…+999 các bạn ơi nhanh lên mình cần gấp

Toán Lớp 6: các bạn ơi giúp mình với
bài 1 : Tính tổng
a) S1= 1+2+3+…+999
các bạn ơi nhanh lên mình cần gấp

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có
  Số số hạng là : (999 – 1) : 1 + 1 = 999 (số)
  Tổng S1 là : (999 + 1) xx 999 : 2 = 499500
  Vậy S1 = 1 + 2 + 3 + … + 999 = 499500

  Trả lời

Viết một bình luận