Toán Lớp 8: (-3x^2y^3 + 2xy^2) : (3/2xy) = ? trả lời nhanh giúp em ạ

Toán Lớp 8: (-3x^2y^3 + 2xy^2) : (3/2xy) = ?
trả lời nhanh giúp em ạ

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   $(-3x^2y^3 + 2xy^2) : (\dfrac{3}{2}xy)$
  $= -3x^2y^3 : \dfrac{3}{2}xy + 2xy^2 : \dfrac{3}{2}xy$
  $= \bigg(-3 : \dfrac{3}{2}\bigg)(x^2y^3 : xy) + \bigg(2 : \dfrac{3}{2}\bigg)(xy^2 : xy)$
  $= \bigg(-3 . \dfrac{2}{3}\bigg)xy^2 + \bigg(2 . \dfrac{2}{3}\bigg)y$
  $= -2xy^2 + \dfrac{4}{3}y$

  Trả lời

Viết một bình luận