Toán Lớp 8: (-3x^2y^3 + 2xy^2) : (3/2xy) = ? trả lời nhanh giúp em ạ

By Ngọc Quý

Toán Lớp 8: (-3x^2y^3 + 2xy^2) : (3/2xy) = ?
trả lời nhanh giúp em ạ
Viết một bình luận