Toán Lớp 5: nam và hoa cùng đọc 1 cuốn sách trung binh mỗi ngày nam đọc được 10 trang , trung bình 1 ngày hoa đọc được 15 trang biết nam đọc sau h

Toán Lớp 5: nam và hoa cùng đọc 1 cuốn sách trung binh mỗi ngày nam đọc được 10 trang , trung bình 1 ngày hoa đọc được 15 trang biết nam đọc sau hoa 2 ngày và hoa đọc xong trước nam 7 ngày. Hỏi cuốn sách dày bao trang

TRẢ LỜI

 1.     Bài giải
  An đọc được nhiều hơn Bình số ngày là :
  7 – 2 = 5 ( ngày )
  Tỉ số trang An đọc trong 1 ngày so với Bình là :
  10 : 15 = 2323 => Số ngày An đọc so với bình đọc = 3232
  Ta có sơ đồ :
  Số ngày An đọc    : !___!___!___!
  Số ngày Bình đọc : !___!___!
  Hiệu số phần bằng nhau :
  3 – 2 = 1 ( phần )
  An đọc trong số ngày là :
  5 : 1 x 3 = 15 ( ngày )
  Quyển truyện dày số trang là :
  10 x 15 = 150 ( trang )
  Đáp số : 150 trang
  chúc em học tốt ^^

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  An đọc được nhiều hơn Bình số ngày là :
  7 – 2 = 5 ( ngày )
  Tỉ số trang An đọc trong 1 ngày so với Bình là :
  10 : 15 = 2323 -> Số ngày An đọc so với bình đọc = 3232
  Hiệu số phần bằng nhau :
  3 – 2 = 1 ( phần )
  An đọc trong số ngày là :
  5 : 1 x 3 = 15 ( ngày )
  Quyển truyện dày số trang là :
  10 x 15 = 150 ( trang )
  Đáp số : 150 trang
  chúc em học tốt nha ^_^ 🙂
   

  Trả lời

Viết một bình luận