Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 5.Một số sách khi xếp thành từng bó 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tính số sách

Toán Lớp 6: Bài 5.Một số sách khi xếp thành từng bó 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tính số sách.

Comments ( 2 )

 1. Gọi m (m ∈ N*) là số sách cần tìm.
  Vì xếp thành từng bó 10, 12,15 và 18 cuốn đều vừa đủ bó nên số sách m là BC(10;12;15;18)
  Ta có: 10 = 2.5
  12 = 22.3
  15 = 3.5
  18 = 2.32
  BCNN(10,12,15,18) = 22.32.5 = 180
  BC(10,12,15,18) = {0;180;360;540;..}
  Vì số sách nằm trong khoảng 200 đến 500 nên m = 360
  Vậy có 360 cuốn sách
   

 2. $\textit{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
   $\textit{Gọi số sách cần tìm là: x}$
  và x $\vdots$ 12
        x $\vdots$ 15
        x $\vdots$ 18
  -> x∈BC(12;15;18) ={0;180;360;540;…}
  mà 200≤x≤500
  =>  x=360
  $\textit{Vậy số sách cần tìm là 360 quyển sách.}$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About An Kim