Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 16 mét, chiều rộng 10 mét. Nếu chiều dài tăng thêm 4 mét thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên số

Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 16 mét, chiều rộng 10 mét. Nếu chiều dài tăng thêm 4 mét thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên số phần trăm ?

Comments ( 2 )

 1. Diện tích của hình chữ nhật khi chưa tăng là :
  16 × 10 = 160 ( m² )
  Do chỉ mỗi chiều dài tăng 4 m.
  => Chiều rộng vẫn giữ nguyên.
  Diện tích tăng thêm là :
  4 × 10 = 40 ( m² )
  Diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên số phần trăm là :
  40 : 160 × 100 = 25 ( % )
                           ĐS : 25 %
   

 2. $#Paow$
  Diện tích hình chữ nhật ban đầu là:
  16 x 10=160m^2
  Chiều dài sau khi tăng lên là:
  16+4=20m
  Diện tích hình chữ nhật lúc sau là:
  20 x 10=200m^2
  So với ban đầu diện tích hình chữ nhật tăng lên là:
  200-160=40m^2
  -> Tỉ lệ % diện tích HCN sau khi chiều dài tăng lên là:
  200: $\dfrac{160}{100}$=125 %
  -> Diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên số phần trăm
  125%-100%=25%
        Đ/S: 25%
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )