Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 2. Bài toán Covid tại Sài Gòn: Để phòng chống dịch Covid – 19. TP Hồ Chí Minh đã thành lập các đội phản ứng nhanh bao gồm 16 bác sĩ

Toán Lớp 6: Bài 2. Bài toán Covid tại Sài Gòn: Để phòng chống dịch Covid – 19. TP Hồ Chí Minh đã thành lập các đội phản ứng nhanh bao gồm 16 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 24 bác sĩ đa khoa và 40 điều dưỡng viên. Hỏi có thể thành lập nhiều nhất bao nhiêu đội phản ứng nhanh, trong đó các bác sĩ và điều dưỡng viên chia đều vào mỗi đội.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Có thể lập nhiều nhất 8 đội. 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số đó là x:
  24 vdots x; 40 vdots x và x lớn nhất.
  => x in Ư CLN(24;40)
  Ta có:
  24 = 2^3 . 3
  40 = 2^3 . 5
  => Ư CLN(24;40) = 2^3 = 8
  -> Có thể lập nhiều nhất 8 đội.

 2. Giải đáp:là 5
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Theo đề bài , ta có :
   24 = 2³. 3
   40=2³. 5
  Vậy ƯCLN(24,40) = 2³=8
  ⇒ Có thể thành lập nhiều nhất là 8 đội phản ứng nhanh . 
  Lúc đó số bác sĩ và điều dưỡng viên ở trong mỗi đội là :
                           24 : 8 = 3 (bác sĩ)
                                      40 : 8=5 (điều dưỡng viên)
  #anhminh9103
  hoidap247

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )