Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 12m , chiều rộng 8m . Người ta lát nền nhà bằng những viên gạch hình vuông có cạnh 40cm a) tính số

Toán Lớp 5: Căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 12m , chiều rộng 8m . Người ta lát nền nhà bằng những viên gạch hình vuông có cạnh 40cm
a) tính số viên gạch để lát nền nhà
b)tính số tiền mua gạch , biết cứ 1mvuông hết 55.000 đồng

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:600 viên
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 12 m = 1200 cm, 8 m = 800 cm
  Diện tích của nền căn phòng đó là:
  1200 x 800 = 960000 ( cm2 )
  Diện tích 1 viên gạch đó là:
  40 x 40 = 1600 ( cm2 )
  Cần số viên gạch để lát kín nền căn phòng đó là:
  960000 : 1600 = 600 ( viên )
  Đ/S: 600 viên gạch
   

 2. Diện tích của căn phòng là:
       12  $\times$ 8 = 96 ($m^2$)
  Diện tích của những viên gạch hình vuông là:
       40 $\times$ 40 = 1600 ($cm^2$)
     Đổi 96 $m^2 = 960000 $cm^2$
  a) Số viên gạch để lát nền nhà là:
      $\text{960000 : 1600 = 600 (viên)}$
  b) Số tiền mua gạch là: 
      $\text{96 x 55000 = 5280000 (đồng)}$
                       Đáp số: a) $\text{600 viên gạch}$
                                    b) $\text{5280000 đồng}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Ánh