Toán Lớp 6: Bài 11. Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan khu du lịch Quảng Ninh Gate. Ban tổ chức thấy rằng nếu mỗi xe ô tô 36 học sinh; 45

Toán Lớp 6: Bài 11. Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan khu du lịch Quảng Ninh Gate. Ban tổ chức thấy rằng nếu mỗi xe ô tô 36 học sinh; 45 học sinh hoặc 54 học sinh thì đều đủ chỗ, không thừa ai. Biết số học sinh của trường vào khoảng từ 3000 đến 3500 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?
Bài 12. Trường THCS Dịch Vọng Hậu tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, số hàng quyên góp được đóng thành các túi như nhau. Nếu xếp số túi này vào các thùng chứa 18 túi hay 24 túi hoặc 28 túi đều vừa đủ, không thừa túi nào. Tính số túi hàng mà trường ta đã quyên góp được, biết số túi này trong khoảng từ 1400 đến 1600 túi.

TRẢ LỜI

 1. bài 1 : 
  Gọi số học sinh đi tham quan là a. (a ∈ N)
  Ta có a ⁝ 18 ; a ⁝ 24 nên a BC (18; 24) và 300 ≤ a ≤ 400
  Mà 18 = 2. 3^2 ; 24 = 2^3. 3
  do đó BCNN (18; 24) = 2^3. 3^2 = 72
  BC (18; 24) =  {0 ; 72 ; 144 ; 216 ; 288 ; 360 ; 432} Vì 300 ≤ a ≤  400 nên a = 360 Vậy số học sinh đi tham quan là 360 học sinh
  bạn thay số là đc nha còn bài 2 thì ko cần
  CHO MÌNH HAY NHẤT NHA
   

  toan-lop-6-bai-11-mot-truong-to-chuc-cho-hoc-sinh-di-tham-quan-khu-du-lich-quang-ninh-gate-ban-t

  Trả lời

Viết một bình luận