Toán Lớp 6: 56-4×(2×X-1)=3×2² Giúp mình với cần gấp

Toán Lớp 6: 56-4×(2×X-1)=3×2²
Giúp mình với cần gấp

TRẢ LỜI

Viết một bình luận