Toán Lớp 6: 10 2001+2 có chia hết cho 2,3,5,9 ko 10 2001-2 có chia hết cho 2,3,5,9 ko lưu ý:số 10 2001 là số mũ tức là 10*** ***=2001

Toán Lớp 6: 10 2001+2 có chia hết cho 2,3,5,9 ko
10 2001-2 có chia hết cho 2,3,5,9 ko
lưu ý:số 10 2001 là số mũ tức là 10*** ***=2001

TRẢ LỜI

 1. a) Ta có :
  10^2001+2=100…………0000+2=100…………0002
  =>100…………..0002vdots2 nhưng 100……………..0002cancel(vdots)5
  Tổng của 100…………….0002 là : 1+0+0+…………………+0+0+0+2=3
  Mà 3vdots3 nhưng 3cancel(vdots)9
  =>100………….0002vdots3 nhưng 100……………..0002cancel(vdots)9
  Vậy 10^2001+2vdots2;3 nhưng 10^2001+2cancel(vdots)5;9
  b) Ta có :
  10^2001-2=100……………………0000-2=100…………………008
  =>100…………..008vdots2 nhưng 100……………..008cancel(vdots)5
  Tổng của 100…………..008 là : 1+0+0+………………..+0+0+8=9
  Mà 9vdots3;9  
  =>100………….008vdots3;9
  Vậy 10^2001-2vdots2;3;9 nhưng 10^2001-2cancel(vdots)5
  @Ki ng
   

  Trả lời

Viết một bình luận