Toán Lớp 5: 8. 2,87 ha = 2 hm2 ……dam2 9. 30200 dm2= ……. dam2

Toán Lớp 5: 8. 2,87 ha = 2 hm2 ……dam2
9. 30200 dm2= ……. dam2

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  8. 2,87 ha = 2 hm2   87 dam2
  9.30200 dm2 = 3,2 dam2 
  • 1 dam2 = 10 000 dm2
  • vì thế nên có 3 dam2
  • còn trăm thì là 2 phần 10
  • nên phẩy hai
  $Bear$#
  cho mik xin hay nhat a
  chúc cậu học giỏi
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận