Toán Lớp 6: 461+( x-45)=387 11 -( -53 +x )=97

By Thanh THương

Toán Lớp 6: 461+( x-45)=387
11 -( -53 +x )=97

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 461+( x-45)=387 11 -( -53 +x )=97”

 1. 461 + ( x – 45 ) = 387
  => 461 + x – 45 = 387
  => ( 461 – 45 ) + x = 387
  => 416 + x = 387
  => x = 387 – 416
  => x = -29
    $\text{ Vậy x = -29 }$
  $\text{ _____________________ }$
  11 – ( -53 + x ) = 97
  => 11 + 53 – x = 97
  => 64 – x = 97
  => x = 64 – 97
  => x = -33
    $\text{ Vậy x = -33 }$
   

  Trả lời
 2.    Giải đáp +Lời giải :
    $\text{461+(x-45)=387}$
  $\text{⇔ x – 45 = -74}$
  $\text{⇔ x= -29 }$
  $\text{Vậy x=-29}$
    $\text{11-(-53=x)=97}$
  $\text{⇔ -53 + x = -86}$
  $\text{⇔ x = -33}$
  $\text{Vậy x = -33}$

  Trả lời

Viết một bình luận