Toán Lớp 1: Câu hỏi eazy(2): Bạn Hiếu có 2 cái bút, số bút của bn Mai gấp 3 lần số bút của bạn Hiếu. Tìm số bút của bạn Mai.

By Thanh Hương

Toán Lớp 1: Câu hỏi eazy(2): Bạn Hiếu có 2 cái bút, số bút của bn Mai gấp 3 lần số bút của bạn Hiếu. Tìm số bút của bạn Mai.

0 bình luận về “Toán Lớp 1: Câu hỏi eazy(2): Bạn Hiếu có 2 cái bút, số bút của bn Mai gấp 3 lần số bút của bạn Hiếu. Tìm số bút của bạn Mai.”

Viết một bình luận