Toán Lớp 6: -3-4+5+6-7-8+9+10+11+-+99-100+101+102-103 Giúp mình vs ạ

Toán Lớp 6: -3-4+5+6-7-8+9+10+11+….+99-100+101+102-103
Giúp mình vs ạ

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   = -3-4+5+6-7-8+9+……-99-100+101+102
  => A-3=1+2-3-4+5+6-7-8+9+……-99-100+101+102  
  = (1+2-3-4)+(5+6-7-8+9)+……+ (97 + 98-99-100)+ 101+102   
  =  (-4)   +  (-4)   + … + (-4) + 101 + 102     
  = (-4).25 + 101+102
  =  -100 + 101 + 102
  = 1 + 102
  = 103
  => A= 106
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận