Toán Lớp 10: Cho hàm số y= x² – 4x + 4 -m² có đồ thị (P). Tìm tham số m để đồ thị (P) cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt có hoành độ cùng thuộc đoạ

By Tùy Linh

Toán Lớp 10: Cho hàm số y= x² – 4x + 4 -m² có đồ thị (P). Tìm tham số m để đồ thị (P) cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt có hoành độ cùng thuộc đoạn [-1;4].

0 bình luận về “Toán Lớp 10: Cho hàm số y= x² – 4x + 4 -m² có đồ thị (P). Tìm tham số m để đồ thị (P) cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt có hoành độ cùng thuộc đoạ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài toán tương tìm $m$ để PT sau có 
  2 no pb $\in [- 1; 4]$ 
  $ x^{2} – 4x + 4 – m^{2} = 0$
  $ <=> (x – 2)^{2} = m^{2}$
  $ <=> x – 2 = – m; x – 2 = m$
  $ <=> x = 2 – m; x = 2 + m$
  – Với $ – 1 =< 2 – m =< 4 <=> – 2 =< m =< 3 (1)$
  – Với $ – 1 =< 2 + m =< 4 <=> – 3 =< m =< 2 (2)$
  Kết hợp $ (1); (2) => – 2 =< m =< 2$

   

  Trả lời

Viết một bình luận