Toán Lớp 6: 3.(x+1)=3 mũ 6 chia 3 mũ 3 do máy tính nên ko viết mũ đc thông cảm

Toán Lớp 6: 3.(x+1)=3 mũ 6 chia 3 mũ 3
do máy tính nên ko viết mũ đc thông cảm

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 3.(x+1)=3 mũ 6 chia 3 mũ 3 do máy tính nên ko viết mũ đc thông cảm”

 1. \text{Ta có: 3.(x+1)=}$3^{6}:$ $3^{3}$
  ⇒\text{3.(x+1)=}$3^{6-3}$ 
  ⇒\text{3.(x+1)=}$3^{3}$ 
  ⇒\text{3.(x+1)=27}
  ⇒\text{x+1=27:3}
  ⇒\text{x+1=9}
  ⇒\text{x=9-1}
  ⇒\text{x=8}
  \text{KL:Vậy:x=8}
  \text{-Áp dụng :}$a^{m}:$ $a^{n}=$ $a^{m-n} (a$ $\neq0)$
  ____________________________________
  \text{#mct}

  Trả lời

Viết một bình luận