Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 3.(x+1)=3 mũ 6 chia 3 mũ 3 do máy tính nên ko viết mũ đc thông cảm

Toán Lớp 6: 3.(x+1)=3 mũ 6 chia 3 mũ 3
do máy tính nên ko viết mũ đc thông cảm

Comments ( 2 )

 1. \text{Ta có: 3.(x+1)=}$3^{6}:$ $3^{3}$
  ⇒\text{3.(x+1)=}$3^{6-3}$ 
  ⇒\text{3.(x+1)=}$3^{3}$ 
  ⇒\text{3.(x+1)=27}
  ⇒\text{x+1=27:3}
  ⇒\text{x+1=9}
  ⇒\text{x=9-1}
  ⇒\text{x=8}
  \text{KL:Vậy:x=8}
  \text{-Áp dụng :}$a^{m}:$ $a^{n}=$ $a^{m-n} (a$ $\neq0)$
  ____________________________________
  \text{#mct}

 2. Giải đáp:
   #Clickbim 
  $3.(x+1)=3^6 : 3^3 $
  3.(x+1) = $3^{6-3}$ 
  3.(x+1) = 3³
  3(x+1)=27
  x+1 = 27 : 3
  x+1 = 9
  x = 9 – 1
  x = 8
  Vậy x = 8
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Linh