Toán Lớp 7: Theo hợp đồng hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 4:6 Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu tổng số tiền là 11500000 đồng. Hélppp

Toán Lớp 7: Theo hợp đồng hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 4:6 Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu tổng số tiền là 11500000 đồng.
Hélppppppppppppll

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Theo hợp đồng hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 4:6 Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu tổng số tiền là 11500000 đồng. Hélppp”

 1. Lời giải chi tiết:
  Gọi số tiền mỗi tổ được chia lần lượt là a,b (đồng) (a,b>0)
  Theo bài ra, ta có:
  a/4=b/6 và a+b=11500000
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  a/4=b/6=(a+b)/(4+6)=11500000/10=1150000
  Như vậy:
  a/4=1150000=>a=1150000.4=4600000
  b/6=1150000=>b=1150000.6=6900000
  Vậy số tiền mỗi tổ được chia lần lượt là 4600000;6900000 đồng.

 2. Gọi số tiền lãi mỗi tổ được chia là x, y.
  Theo đề bài ta có:
  x/y = 4/6 hay x/4 = y/6
  =>x + y = 11500000
  Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau,ta có:
  x/4 = y/6 = x + y/4 + 6 = 11500000/10 = 1150000
  Do đó:
  <=>x = 1150000 . 4 = 4600000
  <=>y = 1150000 . 6 = 6900000
  Vậy mỗi tổ được chia 4600000 đồng, 6900000 đồng

Viết một bình luận