Toán Lớp 5: một cánh đồng hình vuông có cạnh là 12,5km . Tính chu vi cánh đồng

Toán Lớp 5: một cánh đồng hình vuông có cạnh là 12,5km . Tính chu vi cánh đồng

0 bình luận về “Toán Lớp 5: một cánh đồng hình vuông có cạnh là 12,5km . Tính chu vi cánh đồng”

Viết một bình luận