Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Giúp mình bài này nhé Cô Lan phụ trách đội cần chia số trái cây trong đó 24 quả cam, 56 quả quýt và 80 quả mận vào các đĩa bánh kẹo tru

Toán Lớp 6: Giúp mình bài này nhé
Cô Lan phụ trách đội cần chia số trái cây trong đó 24 quả cam, 56 quả quýt và 80 quả mận vào các đĩa bánh kẹo trung thu sao cho số quả mỗi loại trong các đĩa là bằng nhau. Hỏi có thể chia thành nhiều nhất bao nhiêu đĩa? Khi đó mỗi đĩa có bao nhiêu trái cây mỗi loại ?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Lời Giải:
  Gọi số đĩa cần tìm là x (số đĩa quả)
  ⇒ x ∈ ƯCLN (80,36,104)
  ⇒ 80= 2^4.5
  ⇒ 36= 2^2.3^2
  ⇒ 104=2^3.13
  ⇒ ƯCLN (80,36,104)= 2^2=4
  Vậy số đĩa có thể chia lớn nhất là 4 đĩa.
  Số quả cam mỗi đĩa là:
        80 : 4 = 20 ( quả)
  Số quả quýt mỗi đĩa là:
        36 : 4 = 9 (quả)
  Số quả mận mỗi đĩa là:
        104 : 4 = 26 (quả)
  Vậy mỗi đĩa có 20 quả cam, 9 quả quýt, 26 quả mận

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số đĩa là x ; x∈N* và x lớn nhất
  Khi đó :24;56;80 đều chia hết cho x
  ⇒x∈ƯCLN(24;56;80)
  Ta có : 24=2³·3
             56=2³·7
             80=2^4·5
  ⇒ƯCLN(24;56;80)=2³=8
  ⇒x=8
  Vậy có thể chia nhiều nhất 8 đĩa
  Số quả cam mỗi đĩa là:
        80 : 4 = 20 ( quả)
  Số quả quýt mỗi đĩa là:
        36 : 4 = 9 (quả)
  Số quả mận mỗi đĩa là:
        104 : 4 = 26 (quả)
  XIN 5* VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA BN

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )