Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 1449 – {[(216 + 4. 46 ): 2^3].9} ^ là mũ nha ví dụ 2^3 là 2 muc 3 mong mọi người giúp mình

Toán Lớp 6: 1449 – {[(216 + 4. 46 ): 2^3].9}
^ là mũ nha ví dụ 2^3 là 2 muc 3
mong mọi người giúp mình

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1449 – {[(216 + 4. 46 ): 2^3].9} 
    1449 – { [ (216 + 184): 8 ] . 9 } 
    1449 – { [ 400 : 8 ] .9 } 
    1449 – { 50 . 9}
     1449 – 400 
     1049

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  1449 – { [ ( 216 + 4 . 46 ): 2³ ] . 9 } 
  = 1449 – [ ( 400 : 8 ) . 9 ]
  = 1449 – ( 50 . 9 )
  = 1449 – 450 = 999

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ái Linh