Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho biểu thức x + y = 1 , tính giá trị biểu thức A = x mũ 2 + 2xy + y mũ 2 + 5x + 5y + 2014

Toán Lớp 8: Cho biểu thức x + y = 1 , tính giá trị biểu thức A = x mũ 2 + 2xy + y mũ 2 + 5x + 5y + 2014

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=$x^2+2xy+y^2+5x+5y+2014=(x+y)^2+5(x+y)+2014=1^2+5.1+2014=1+5+2014=2020$
  Chúc bạn học tốt!
   

 2. x² +2xy +y²+5x+5y+2014
  =(x+y)²  5 (x+y) +2014 ( HĐT: (a²+2ab+b2= (a+b)² ; rút 5 ra ngoài)
  =1² +5×1 +2014
  =1+5+2014
  =2020
  Chúc bn hc tốt 
  Xin câu trl hay nhất ạ

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )