Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Trong các số đo dưới đây, số nào bằng 22,06 km ? A. 22km 60dm B. 22km 60m C. 22,006m D. 22006m Giusp mik nha

Toán Lớp 5: Trong các số đo dưới đây, số nào bằng 22,06 km ?
A. 22km 60dm B. 22km 60m C. 22,006m D. 22006m
Giusp mik nha

Comments ( 2 )

 1. B. 22km 60m
  vì 22km 60m = 22060m
  mà 22060m = 22,06 km

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi: $22,06km = 22060m$
  Vậy có thể loại bỏ đáp án D
  $22km 60dm = 22km 6m = 22006m$
  $22km 60m = 22060m$
  $22,006m = 0,022006km$
  Vậy $22km 60m = 22060m$
  Giải đáp: B

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )